320MW

Capasiti gosodedig ein prosiect braenaru ym Mae Abertawe

>530GWh

Allbwn pŵer net dibynadwy bob blwyddyn, am 120 o flynyddoedd

155,000

Nifer fras y cartrefi yng Nghymru y gallai’r prosiect eu pweru’n llawn bob blwyddyn

11%

Cyfran y trydan a ddefnyddir yng Nghymru y gallai’r prosiect ei gyflenwi bob blwyddyn

£1.3 biliwn

Y buddsoddiad cyfalaf preifat trwy’r gwaith adeiladu; targedir gwario hanner hwn yng Nghymru

100,000

Cyfaint y dŵr, yn nhermau pyllau nofio Olympaidd, fydd yn mynd trwy ein tyrbinau bob dydd

100,000 tonnes

Amcangyfrif o gyfanswm y dur (o’r Deyrnas Unedig gan fwyaf) y mae ei angen ar gyfer gwaith adeiladu a gweithgynhyrchu i’r prosiect

311

Nifer y busnesau diwydiannol o’r Deyrnas Unedig sydd wedi dod i’n pedwar gweithdy ymwybyddiaeth i’r gadwyn gyflenwi hyd yma

959

Nifer preswylwyr Bae Abertawe sy’n aelodau o Grwpiau Cefnogwyr Gweithredol sy’n hyrwyddo’r prosiect

86%

Cyfran y rhanddeiliaid lleol sydd wedi datgan cefnogaeth i’r prosiect yn ystod yr ymgynghoriadau â’r gymuned

9.5km

Hyd morglawdd y morlyn

11.5km²

Arwynebedd y môr y bydd y morglawdd yn ei amgáu

>50%

Effeithlonrwydd y morlyn fel cyfran o’r egni posibl sydd ar gael o’r llanw (Emax)

236,000 o dunelli

  • Y carbon a gaiff ei arbed bob blwyddyn y bydd y morlyn yn weithredol
© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs