Uchelgeisiau rhyngwladol

Mae astudiaethau academaidd wedi nodi mwy na 300GW o gapasiti amrediad llanw posibl yn fyd-eang.

Yn sgil ein prosiect braenaru arfaethedig yn y Deyrnas Unedig, mae ein timau rhyngwladol wedi edrych yn fanwl ar y cyfleoedd mewn llawer o wledydd ac mae ein timau datblygu wrthi’n asesu’r safleoedd i ddefnyddio’r dechnoleg yng Nghanada, Ffrainc, India a Mecsico.

Os hoffech gysylltu â’n tîm rhyngwladol, anfonwch neges e-bost at international@tidallagoonpower.com

 

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs