Ymgynghoriad

Rydym yn credu mewn ymgynghori’n helaeth, gan farnu ei fod yn hanfodol er mwyn sicrhau’r datblygiad gorau posibl. Rydym bob amser wedi ceisio bod yn dryloyw ac yn hawdd dod atom, ac wedi anelu at fodloni a rhagori ar y gofynion cyfreithiol ar gyfer ymgynghori ac at ddilyn arferion gorau lleol a chenedlaethol ym mhob ffordd.

 

Aros mewn cysylltiad

Wrth i’n prosiect ddatblygu bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan a dweud eich dweud am ein cynigion ar gyfer Morlyn Llanw Caerdydd wrth iddynt ddod i’r amlwg. Gwyliwch ein tudalen Cynllunio i weld diweddariadau.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at cardiff@tidallagoonpower.com neu ffoniwch ni ar 02921 510511.

Gallwch hefyd gofnodi diddordeb yn y gadwyn gyflenwi neu gofrestru i gael diweddariadau ar y prosiect yma.  Os ydych wedi cofrestru o’r blaen gallwch fynd i’r dudalen mewngofnodi yma.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs