Cofrestru

Bydd cofnodi diddordeb isod yn eich galluogi i gael diweddariadau rheolaidd am y prosiect ac yn rhoi cyfle ichi ofyn cwestiwn i dîm y prosiect.

Gallwch gofrestru fel unigolyn neu sefydliad i gael diweddariadau cyffredinol am y prosiect neu, os ydych yn gwmni sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaethau i’r prosiect, dylech ddewis yr opsiwn ‘Mae gen i ddiddordeb mewn bod yn gyflenwr’.

Er hwylustod, dylech lenwi’r ffurflen isod o gyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur yn hytrach na dyfais symudol.

Er mwyn cael hysbysiadau am gyfleoedd i dendro argymhellwn y dylech hefyd gofrestru fel darpar gyflenwr ar https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ ac ychwanegu ‘Morlyn Llanw Bae Abertawe’ i’ch proffil hysbysiadau.

 

Mewngofnodi/gofyn cwestiwn

Os ydych wedi cofrestru eisoes, rhowch eich manylion mewngofnodi isod. Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch yn gallu gofyn cwestiwn.

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs