Cofrestru

Bydd cofnodi diddordeb isod yn eich galluogi i gael diweddariadau rheolaidd am y prosiect ac yn rhoi cyfle ichi ofyn cwestiwn i dîm y prosiect.

Gallwch gofrestru fel unigolyn neu sefydliad i gael diweddariadau cyffredinol am y prosiect neu, os ydych yn gwmni sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaethau i’r prosiect, dylech ddewis yr opsiwn ‘Mae gen i ddiddordeb mewn bod yn gyflenwr’.

Er hwylustod, dylech lenwi’r ffurflen isod o gyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur yn hytrach na dyfais symudol.

Er mwyn cael hysbysiadau am gyfleoedd i dendro argymhellwn y dylech hefyd gofrestru fel darpar gyflenwr ar https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ ac ychwanegu ‘Morlyn Llanw Bae Abertawe’ i’ch proffil hysbysiadau.

 

Mewngofnodi/gofyn cwestiwn

Os ydych wedi cofrestru eisoes, rhowch eich manylion mewngofnodi isod. Ar ôl i chi fewngofnodi, byddwch yn gallu gofyn cwestiwn.

Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru