Uchelgeisiau rhyngwladol

Mae astudiaethau academaidd wedi nodi mwy na 300GW o gapasiti amrediad llanw posibl yn fyd-eang.

Yn sgil ein prosiect braenaru arfaethedig yn y Deyrnas Unedig, mae ein timau rhyngwladol wedi edrych yn fanwl ar y cyfleoedd mewn llawer o wledydd ac mae ein timau datblygu wrthi’n asesu’r safleoedd i ddefnyddio’r dechnoleg yng Nghanada, Ffrainc, India a Mecsico.

Os hoffech gysylltu â’n tîm rhyngwladol, anfonwch neges e-bost at international@tidallagoonpower.com

 

Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru