2013 – yn parhau

Astudiaethau cwmpasu a dichonoldeb y prosiect, gan gynnwys peirianneg ac optimeiddio’r dyluniad.

Gwaith ymgysylltu cynnar â rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill.

2015

Cyflwyno’r Adroddiad Cwmpasu ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol i’r Arolygiaeth Gynllunio a dechrau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

Dechrau 2017

Ymgynghoriad anstatudol â rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill.

‘Ymgynghoriad ar opsiynau’ – yn edrych ar y gwahanol opsiynau ar gyfer y cynllun gan gynnwys llwybrau cysylltu â’r grid, mynediad, lleoliadau safleoedd adeiladu a dulliau Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol.

Diwedd 2017

‘Ymgynghoriad ar yr opsiwn a ffefrir’ – ymgynghoriad statudol ar y cynllun a ffefrir gyda rheoleiddwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill (o leiaf 28 diwrnod, o dan Ddeddf Cynllunio 2008).

2018

Ymgynghoriad ar y Datganiad Amgylcheddol drafft gyda rheoleiddwyr a rhanddeiliaid allweddol.

Cyflwyno cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol benderfynu arno a chyflwyno cais am Drwydded Forol i Cyfoeth Naturiol Cymru iddo benderfynu arno ar ran Llywodraeth Cymru.

Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru