Tua .3,000MW

Capasiti gosodedig posibl

Tua .5,500GWh

Allbwn pŵer posibl

Tua .£8 billion

Buddsoddiad cyfalaf preifat posibl a gaiff ei sicrhau gan y prosiect

>3000

Swyddi posibl a gâi eu cynnal ar anterth y gwaith adeiladu

>8000

Swyddi gweithgynhyrchu posibl a gâi eu creu a’u cynnal gan y prosiect

£1-2 billion

Gwerth Ychwanegol Gros posibl i Gymru yn ystod y cyfnod adeiladu

>£500 million

Gwerth Ychwanegol Gros posibl i Gymru ym mhob blwyddyn y byddai’r morlyn yn weithredol, am 120 o flynyddoedd

Tua.1,000

Nifer bosibl y swyddi a gâi eu cynnal drwy gydol y cyfnod y byddai’r morlyn yn weithredol

Tua.100

Nifer bosibl y tyrbinau yn y morglawdd

c.70 km²

Arwynebedd posibl y môr y byddai’r morglawdd yn ei amgáu

>800 million m³

Cyfaint posibl y dŵr a fyddai’n mynd trwy dyrbinau’r prosiect

>18km

Hyd posibl clawdd y morlyn

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs