Pris cyfran

Pris presennol cyfran: £11.80

Pris blaenorol cyfran: £7.10

Newid yn y pris 66.2%

Pris gwreiddiol cyfran: £5.90

 

Busnes Tidal Lagoon Plc yw datblygu, adeiladu a gweithredu morlynnoedd llanw. Llwyddiant yw cael caniatâd cynllunio, cyflawni’r trefniadau ariannol a dechrau’r gweithrediad. Mae’r cwmni’n cael ei ariannu’n breifat. Hyd yma mae wedi cael ei ariannu gan Mark Shorrock, Shire Oak Energy Ltd, David a Heather Stevens, SIMEC, Unigolion â Gwerth Net Uchel ac ail-fuddsoddi gan fuddsoddwyr Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc (TLSB).

 

Y cynnig cyfrannau presennol

Erbyn hyn rydym wedi lansio cylch buddsoddi ar gyfer y gyfres o forlynnoedd yn y dyfodol.

Fel yn achos pob prosiect datblygu, mae llawer o risgiau’n gysylltiedig â chael caniatâd datblygu ac adeiladu gorsaf bŵer fawr. Rydym yn ffyddiog y gall ein tîm ymdrin â’r holl risgiau mae angen i’r Cwmni eu goresgyn. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol y byddwch, fel buddsoddwr, yn ymuno â ni wrth gymryd y risgiau hyn, er y byddwch, trwy’ch cefnogaeth ariannol, yn cryfhau’r prosiectau morlynnoedd llanw ac yn helpu i sicrhau y cânt eu gwireddu.

O gofio’r risgiau sy’n gysylltiedig, mae cyfyngiadau rheoleiddiol yn berthnasol a bydd y cynnig cyfrannau ar agor i Unigolion â Gwerth Net Uchel neu Fuddsoddwyr Soffistigedig cymwys yn unig. Yn anffodus, nid yw’r cynnig yn gymwys i gael rhyddhad Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau (EIS). Cafodd y Cynllun ei dynnu’n ôl o gwmnïau sy’n gymwys i gael cymhorthdal gan y llywodraeth (h.y. y Contract Gwahaniaeth) am gynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy ar gyfer cyfrannau i’w dosbarthu ar ôl 6 Ebrill 2015.

 

Calendr corfforaethol

31 Rhagfyr yw diwedd ein blwyddyn ariannol a chynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i’r cyfranddeiliaid ym mis Mehefin.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae’r cyfarfod hwn, a gynhelir bob blwyddyn, yn rhoi cyfle i’r cyfranddeiliaid gyfarfod â Bwrdd y Cwmni ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt yn uniongyrchol i reolwyr y Cwmni. Yn y cyfarfod hwn, mae’r Cwmni’n cyflwyno ei gyfrifon a’i adroddiadau i’r cyfranddeiliaid i gael eu cymeradwyo ac yn gofyn am ganiatâd yr aelodau i benodi archwilwyr ariannol y Cwmni a phennu eu tâl. O dro i dro, mae’n bosibl y bydd y Cwmni hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y cyfranddeiliaid ar gyfer materion eraill.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau amgylcheddol o ddifrif a hoffem anfon Hysbysiadau at y cyfranddeiliaid yn y dyfodol trwy ffyrdd electronig. Os ydych yn cytuno, dylech glicio yma a chofrestru ar gyfer Shareview, y porth ar-lein i gyfranddeiliaid a ddarperir gan ein Cofrestrydd Cyfrannau, Equiniti David Venus Limited, yn masnachu fel SLC Registrars. Ar ôl ichi gofrestru, byddwch yn gallu gweld a chadarnhau’ch daliad a’ch daliadau mewn unrhyw gwmnïau eraill mae Equiniti yn Gofrestrydd iddynt a, trwy glicio ar fotwm, gallwch gofrestru i gael holl ohebiaeth TL Plc yn y dyfodol trwy ffyrdd electronig.

 

Cylchlythyrau i’r buddsoddwyr

Darperir diweddariadau rheolaidd trwy e-bost i’r holl gyfranddeiliaid cofrestredig.

Rydym yn ceisio mynd ati i ymgysylltu â’n cyfranddeiliaid ac yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y prosiect. Os oes gennych ymholiad, dylech gysylltu â’r tîm Cysylltiadau Buddsoddwyr, trwy investment@tidallagoonpower.com neu ffonio: 01452 303892.

 

Cofrestru ar gyfer cyfrannau

Cofrestrwch eich manylion
Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru