Mae ethos Tidal Lagoon Power (TLP) yn cynnwys parchu natur wrth ei wraidd. O ganlyniad, mae’r cwmni’n rhoi pwyslais mawr ar gynnal amgylchedd gweithredol o ansawdd da. Dangosir hyn gan ein buddsoddiad mewn Asesiadau trylwyr o’r Effaith ar yr Amgylchedd i’n morlynnoedd arfaethedig; yn ogystal â’r ffaith ein bod yn cydymffurfio ag egwyddorion y Rheoliadau Cynefinoedd a’r gwaith o’u gweithredu trwy Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr trwy asesiad o gydymffurfiaeth â’r Gyfarwyddeb.

Mae TLP wedi buddsoddi mewn proses Cynllun Tystiolaeth fanwl ar gyfer ei raglen morlynnoedd yn y dyfodol, fel y dangosir wrth iddi gael ei gweithredu ar gyfer Morlyn Llanw Caerdydd, gan gynnwys ymgysylltu cadarn â’r Cyrff Cadwraeth Natur Statudol a Chyrff Anllywodraethol amgylcheddol. Hefyd mae eisoes wedi buddsoddi mewn rhaglen cadwraeth natur hirdymor bwrpasol a fydd yn gwella bioamrywiaeth yn ogystal â chynhyrchu ynni glân – y Rhaglen Gwella Ecosystemau.

Os hoffech drafod cynnwys y tudalennau o dan Yr Amgylchedd yn Gymraeg, anfonwch eich cais trwy e-bost at info@tidallagoonpower.com a bydd siaradwr Cymraeg yn cysylltu â chi.

 

Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru