Cyflawni’r Prosiect

Dyma’r partneriaethau cyflawni mawr ar gyfer Bae Abertawe sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma:


Consortium Preferred Supplier for Turbines & Generators


Consortium Preferred Supplier for Turbines & Generators


Preferred Supplier – Ancillary Civil Works


Equity Partner


Preferred Supplier – Powerhouse & Sluice Structures


Equity Partner

Datblygu’r Prosiect

Ar hyn o bryd mae’r sefydliadau canlynol yn helpu i baratoi Morlyn Llanw Bae Abertawe i gael ei gyflawni:


Consortium Preferred Supplier for Turbines & Generators


Lenders' Advisor


Designer – Powerhouse & Sluice Structures


Design Consultant


Land & Commercial Property Advisors


Legal & Procedural Advisor


Legal Advisers


Architectural Designers


Lenders' Advisor


Consortium Preferred Supplier for Turbines & Generators


Rateable Assessment Advisor


Preferred Supplier – Ancillary Civil Works


Regulatory Advisor


Engineering Consultant


Equity Partner


Insurance Advisor


Architect & Designer for the Off-shore Visitor Centre


Engineering Advisor


Lenders' Advisor


Preferred Supplier – Powerhouse & Sluice Structures


Masterplanner


Lenders' Advisor


Debt Advisor


Lenders' Advisor


Design Consultant


Commercial Contract & Project Finance Advisor


Environmental Taxes Advisor


Equity Partner


Environmental Consultant


Share Registrar


Research & Development Partner

Partneriaid Eraill

Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae Tidal Lagoon Power hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â’r sefydliadau canlynol:


Coastal, Sediment Transport & Contamination, Intertidal & Subtidal Benthic Ecology, Marine Mammals, Navigation & Marine Transport Advisors


Terrestrial Archaeology & Historic Landscape, Onshore Transport Assessment & Air Quality, Economy, Tourism & Recreation, Hydrology & Flood Risk Assessment & Land Quality


Turbines


Navigation & Marine Transport Assessment


Fisheries Surveys & Advisors, Intertidal & Subtidal Benthic Ecology Advisors


Landscape & Visual, Land Quality & Hydrogeology, Transport, Socio-economics, Tourism & Recreation & Air Quality Advisors


Bird Surveys, Tagging & Tracking & Advisors


Cultural Partner


Marine Works


Marine & Terrestrial Noise & Vibration Assessment


Oceanographic & Geophysical Survey Specification, Oceanographic & Modelling Consultancy & Marine Sector Guidance


Terrestrial Archaeology & Historic Landscape, Onshore Transport Assessment & Air Quality, Economy, Tourism & Recreation, Hydrology & Flood Risk Assessment & Land Quality


Swansea Bay City Region (brings together business, local government and other partners, working to a common goal of creating economic prosperity for the people who live and work in the region)


HRA Advisors


Geotechnical Surveys


Geotechnical Surveys


Socio-economic Advisors


Energy Modelling


Marine Water Quality


Flood Risk Advisors


Specialist in Control & Design of Water Gates


Terrestrial Ecology


Marine Mammals Advisors


Intertidal & Subtidal Benthic Ecology Surveying


Environmental Advisors


Marine Research & Advice


Engineering Consultancy


Marine Mammals Advisors


Coastal Birds & Seascape & Visual Amenity Assessment


Textiles Technology, Geotubes ®


Oceanographic Deployments for Waves, Currents, Turbidity, Marine Mammals & Geophysics


Fish (including recreational and commercial fisheries)


Institute of Research


Stephenson Research Institute

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs