16,000MW

Amcangyfrif o gapasiti gosodedig cyfres o chwe morlyn llanw

30TWh

Amcangyfrif o’r allbwn pŵer blynyddol o gyfres o chwe morlyn llanw

8%

Amcangyfrif o’r ganran o holl drydan y Deyrnas Unedig a gâi ei gyflenwi gan gyfres o chwe morlyn llanw

>£40 biliwn

Buddsoddiad cyfalaf preifat trwy ein rhaglen

>10

Nifer lleoliadau morlynnoedd llanw a allai gynhyrchu gigawatiau sy’n ymarferol yn fasnachol a nodwyd hyd yma yn y Deyrnas Unedig

120 mlynedd

Oes weithredol morlyn llanw

>30 biliwn m³

Cyfaint y dŵr sy’n llifo i mewn ac allan o Fôr ac Aber Afon Hafren ar adegau gorllanw, ddwywaith y dydd

65%

Cyfran o gynnwys o’r Deyrnas Unedig a dargedir

>1000

Nifer y busnesau gweithgynhyrchu, diwydiannol a gwasanaethau yn y Deyrnas Unedig sydd wedi’u cofrestru ar gronfa ddata ein cadwyn gyflenwi

6,400

Swyddi a allai gael eu cynnal bob blwyddyn yn ystod oes weithredu’r morlynnoedd

22,846

Nifer y swyddi gweithgynhyrchu yn y Deyrnas Unedig a allai gael eu cynnal yn uniongyrchol gan y morlynnoedd.

>20

Safleoedd posibl morlynnoedd llanw mewn dyfroedd rhyngwladol mae TLP wedi’u nodi hyd yma

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Spindogs