Mae tîm arweinwyr a rheolwyr Tidal Lagoon Power wedi ymrwymo i arferion iechyd a diogelwch o’r safon uchaf. Mae’r tîm yn ymdrechu i sicrhau diwylliant cynhyrchiol o ddim niwed er mwyn sicrhau iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr, y partneriaid yn ei gadwyn gyflenwi, ymwelwyr a phobl yn y gymuned leol. Byddwn yn gwireddu ein gweledigaeth trwy strategaeth glir, a fydd yn cyflawni’r egwyddorion allweddol hyn:

  1. Ysbrydoli arweinyddiaeth, modelau rôl a gwneud penderfyniadau gwybodus ar sail risg ym maes diogelwch.
  2. Ymdrechu i sicrhau perfformiad iechyd a diogelwch sy’n arwain y byd ymysg ein pobl ac yn ein dyluniadau, cyfarpar pŵer a phrosesau.
  3. Grymuso ac ysgogi ymddygiadau cadarnhaol trwy hyfforddiant, arsylwi ac adborth.
  4. Meithrin ethos dysgu onest a llawn parch, gan fentora adrodd yn agored am yr holl ddigwyddiadau a fu ac y bu bron iddynt ddigwydd.
  5. Ymgysylltu â’n gweithlu a’i addysgu i wireddu ein nod dim niwed a’n gweledigaeth gyffredin ar ddiogelwch.
Tidal Lagoon Plc

E: Info@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1452 303892

A: Pillar & Lucy House
Merchants Road
The Docks
Gloucester
GL2 5RG

Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc

E: Swansea@tidallagoonpower.com

T: +44 (0)1792 274006

A: 3rd Floor, Room 3.3.4
Civic Centre
Oystermouth Road
Swansea
SA1 3SN

© Tidal Lagoon Plc and Tidal Lagoon (Swansea Bay) Plc. | Designed and Developed by Spindogs
http://www.tidallagoonpower.cymru